Informatică generală – Aplicații practice. Suport de curs/ laborator

Authors

Cristina POPÎRLAN
University of Craiova, Faculty of Sciences; Department of Informatics
Constantin Cristian DINU
University of Craiova, Faculty of Sciences; Department of Informatics
Claudiu Ionut POPIRLAN
University of Craiova, Faculty of Sciences; Department of Informatics

Synopsis

De-a lungul istoriei sale, civilizația umană și-a corelat realizările cu existența informației. Foarte multe dintre progrese realizate de omenire au depins indisolubil de cantitatea de informație disponibilă și de rapiditatea vehiculării și utilizării informațiilor. Încă de la începutul istoriei calculatoareleor, acestea se bazează în funcționare pe îndeplinirea câtorva sarcini principale: prelucrarea, stocarea transferul și comunicarea informațiilor. Prelucrarea informațiilor presupune multe calcule matematice ce trebuie executate de către calculator. Această mașinărie extraordinară poate stoca informații în forme diferite, astfel încât el va putea procesa nu numai informații introduse în momentul procesării, ci și informații stocate în memoria lui. Pentru a putea stoca și procesa informații, calculatorul trebuie să le transfere de la un dispozitiv la altul, adesea în funcțiile sale de bază intră și comunicarea informațiilor către/dinspre alte calculatoare.
Lucrarea de față prezintă, pe lângă scurte cunoștințe teoretice și, la finalul fiecărui capitol, câteva întrebări pentru fixarea noțiunilor și deprinderilor învățate. Capitotelele se structurează astfel:
- elemente de tehnologia informațieișicomunicației (IT&C) și de prelucrarea cunoștințelor: sisteme de calcul, sisteme de operare, limbaje de programare, programe aplicative, medii de operare/navigare, rețele de calculatoare,  sisteme expert, sisteme inteligente, sistemul Internet.
- arhitectura și structura hardware a sistemelor de calcul: unitatea centrală de prelucrare, microprocesoare, memorii interne, memorii externe, dispozitive I/O, sisteme multimedia, tehnologii de rețea.
- arhitectura și structura software a sistemelor de calcul: sisteme de operare, utilitare, medii de operare/rezolvare, medii de navigare, medii de programare, interfețe grafice, procesoare de texte/imagini, programe de comunicații, servicii E-Mail, servicii Web.
- sistemul de operare Windows: funcții, interfața, meniuri, ferestre, butoane, casete, pictograme, etc.
- programul Word: fonturi, tehnici șioperații de editare texte/imagini, formatare, creare și editare tabele, elemente Drawing.
- programul Excel: foi de calcul, agende de lucru, celule, formule, diagrame și grafice, date și analiza datelor.

Chapters

  • Informatică generală – Aplicații practice.
    Suport de curs/ laborator
Cover for Informatică generală – Aplicații practice. Suport de curs/ laborator

Details about this monograph

Date of first publication (11)
14.03.2019