Metode și probleme de calcul numeric. Suport de curs/ laborator

Authors

Cristina POPÎRLAN
University of Craiova, Faculty of Sciences; Department of Informatics

Synopsis

Obiectul analizei numerice îl reprezintă găsirea unor metode de aproximare eficientă a soluțiilor problemelor care pot fi exprimate prin modele matematice, eficiență ce depinde de precizia cerută pentru rezultate și de ușurința implementării.
Metodele numerice reprezintă tehnici prin care problemele matematice sunt reformulate astfel încât să fie rezolvate numai prin operații aritmetice. Prin trecerea de la infinit la finit, neliniar la liniar problemele complicate sunt înlocuite de probleme mai simple care au aproape aceeași soluție. Astfel soluțiile obținute prin aplicarea metodelor numerice reprezintă doar aproximații ale soluțiilor problemelor originale.
Lucrarea de față este construită pe structura cursului de Calcul Numeric, predat de autoare la Facultatea de Științe a Universității din Craiova.
Lucrarea prezintă metodele de rezolvare a problemelor fundamentale de calcul numeric, care constituie principalele componente ale celor mai diverse aplicații din inginerie, economie și numeroase alte ramuri ale științei.

Chapters

  • Metode și probleme de calcul numeric. Suport de curs/ laborator
Cover for Metode și probleme de calcul numeric.  Suport de curs/ laborator

Details about this monograph

Date of first publication (11)
15.06.2019